Hướng nghiệp

Top việc nhẹ - lương cao dành cho người biết tiếng Anh

Chúng ta đều biết tiếng Anh là kỹ năng có ý nghĩa quan trọng trong đời sống phát triển ngày nay. Thông thường, một công việc cần đến tiếng Anh hay ngoại ngữ nói chung sẽ có mức lương cao hơn. Bên cạnh các nghề khá quen thuộc như phiên dịch, tiếp viên hàng không, bạn còn biết những công việc làm tiếng Anh lương cao nào nữa?