(Ảnh minh họa: flickr.com)

Sau này có rất nhiều người đã bình luận về bài viết này trên trang mạng. Có một bình luận khiến cho độc giả xúc động sâu sắc:

Những người đang dùng các biện pháp để chứng minh chân lý đang nằm trong tay họ, những người đang dùng các phương thức để chứng minh họ có tri thức phong phú đều có thể bị coi là người điên, chỉ là họ không tự biết mà thôi.

Cho dù bạn đơn giản thuần khiết như thế nào chăng nữa thì khi gặp người phức tạp, đối với họ, bạn là người mưu mô.

Cho dù bạn là người chân thành như thế nào đi nữa thì khi gặp người hoài nghi, đối với họ, bạn là kẻ dối trá.

Cho dù bạn là người chuyên nghiệp như thế nào đi nữa thì khi gặp người không hiểu, đối với họ, bạn là kẻ mù tịt.

Do đó mấu chốt không phải là bạn không đủ tốt mà là bạn chưa gặp đúng người.

Vậy nên, chớ để ý đến những lời bình luận bàn tán đánh giá của người khác. Người hiểu bạn thì không cần giải thích. Người không hiểu bạn thì giải thích cũng vô dụng. Không cần thanh minh với người khác mà hãy là chính mình một cách tốt nhất.


Theo tw.aboluowang.com